full screen background image
Meer dan 65 jaar ervaring in opleiden

Dompvloet Opleidingen is CRKBO-erkend

Per 1 juli 2010 is bepaald dat “niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs” met btw belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Om die erkenning te verkrijgen is Dompvloet Opleidingen onderworpen aan een audit (uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland, kortweg CPION). Deze audit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel.

Het resultaat van de audit was positief, waarmee Dompvloet Opleidingen officieel is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

 

Logo CRKBO