full screen background image
Meer dan 65 jaar ervaring in opleiden

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

De opleiding Praktijkdiploma Boekhouden is een klassieker op administratief gebied en vormt vaak de basis voor een succesvolle administratieve carrière. De opleiding is afgestemd op de eisen die aan boekhouders en administratief medewerkers gesteld worden en aangepast aan het nieuwe examenprogramma dat per 1 januari 2016 is ingevoerd.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Bedrijfsadministratie niveau 4

In dit onderdeel staat het 'echte' boekhouden centraal. Het bestaat onder meer uit het journaliseren van kosten, opbrengsten, voorraadmutaties, facturen, creditfacturen, voorzieningen, oninbare vorderingen, omzetbelastingen, aankoop en verkoop van vaste activa en correcties van fouten.

Kostencalculatie niveau 4

Kostprijsberekening, berekening verkoopprijs, berekening resultaat, berekening break-evenpoint, berekening afschrijvingskosten en intrestkosten.

Financiering niveau 4

Het maken van berekeningen op het gebied van intrest, kengetallen (met betrekking tot rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, debiteuren, crediteuren en voorraden) en het berekenen van indexcijfers.

Om het Praktijkdiploma Boekhouden te verkrijgen, moet u minimaal een cijfer 6 hebben behaald voor alle onderdelen. Een volgorde van examens is niet voorgeschreven. Uiteraard is het examen niet verplicht en kunt u de opleiding ook volgen zonder examen te doen.

Dag en tijd

Cursusduur 24 cursusavonden      
Tijdstip Kostencalculatie di. sep-nov 19:00 tot 22:00 uur
  Financiering di. dec-jan 19:00 tot 22:00 uur
  Bedrijfsadministratie di. mrt-mei 19:00 tot 22:00 uur
Huiswerk Ongeveer 4 à 6 uur per week      
         
   

Kosten

Cursusgeld € 995  *
Cursusmateriaal Klik hier voor de boekenlijst
Examengeld Zie tab Examen
Gespreid betalen U kunt deze opleiding gespreid betalen
Overige info Belastingvoordeel  /  Scholingsvoucher 
* Indien u één onderdeel wilt volgen, bedragen de kosten:
  Kostencalculatie € 375
  Financiering € 375
  Bedrijfsadministratie € 425

Voorkennis

Aanbevolen: enige jaren voortgezet onderwijs.

Examen

U wordt opgeleid om deel te kunnen nemen aan een officieel examen Praktijkdiploma Boekhouden. Deelname aan het examen is niet verplicht. Inschrijving dient door de cursist zelf gedaan te worden. Zie voor examengeld en meer informatie de website van het examenbureau.

Vervolg

Startdatum

dinsdag
27 maart

onderdeel
Bedrijfs-
administratie

Inschrijven